Dalgylchoedd

Mae pob ysgol yng Nghasnewydd yn gwasanaethu dalgylch a bydd pob cyfeiriad yng Nghasnewydd o fewn dalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.

Gallwch wneud cais am dderbyn eich plentyn mewn unrhyw ysgol, ond rhoddir blaenoriaeth i blant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol gynradd neu uwchradd cyn plant sy’n byw y tu hwnt i’r dalgylch, er nad yw hynny’n sicrhau lle yn yr ysgol.

Os ydych yn penderfynu peidio â gwneud cais i’ch ysgol ddalgylch o gwbl, gallai hyn ei gwneud yn fwy tebygol na fydd eich plentyn yn cael lle mewn ysgol y byddwch yn fodlon arni.

Nid eich ysgol ddalgylch fydd eich ysgol agosaf o reidrwydd.

Bydd y dalgylchoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn newid o fis Medi 2021. Cadarnhewch eich ysgol ddalgylch cyn gwneud eich cais.

Sicrhewch eich bod yn cadarnhau eich dalgylch cyn gwneud cais am ysgol oherwydd efallai na fyddwch yn gymwys i gael cymorth â chludiant o’r cartref i’r ysgol.

Ysgol Gynradd 

Ysgol Uwchradd 

Mae dalgylch ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ymestyn dros y ddinas gyfan, yn ogystal â dalgylch Ysgol y Ffin yn Sir Fynwy. 

Mae’r tabl isod yn dangos ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y dalgylch ar gyfer y blynyddoedd nesaf tan 2019/2020: 

Blwyddyn academaidd     

Dalgylch ysgolion uwchradd

cyfrwng Cymraeg

Ysgol Gyfun             

Gwent Is Coed,

Casnewydd

Ysgol Gyfun

Gwynllyw,

Pont-y-pŵl

2016/17

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8 a hŷn

2017/18

Blynyddoedd 7 ac 8

Blwyddyn 9 a hŷn

2018/19

Blynyddoedd 7 i 9

Blwyddyn 10 a hŷn

2019/18

Blynyddoedd 7 i 10

Blwyddyn 11

2019/20

Pob grŵp blwyddyn

Dim

 Cysylltu

E-bost school.admissions@newport.gov.uk