Ysgolion ac Addysg

2017_01_015 School Bus Adverts_page_001

COVID-19:

Schools able to do so reopened during the first week of September, with all schools to reopen from September 14. 

Local plans and preparations are underway to ensure individual schools can welcome pupils back safely in line with guidance by Welsh Government.

Some specific groups of learners might need to be prioritised during this week, such as Year 7, 12, 13 and Special Units for Secondary, Special Units for Early Years and Year 6.

Parents will receive more specific information from their school and the council as it becomes available.

From September 14, school attendance will be compulsory. 

Read our full school reopening statement.

Llywodraeth Cymru: Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol fis Medi: coronafeirws


Mae gan Gasnewydd ddwy ysgol feithrin, 42 ysgol gynradd, naw ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig ac un uned atgyfeirio disgyblion.

O fewn y rhain mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, chwe ysgol gynradd Gatholig, un ysgol uwchradd Gatholig a dwy ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru.

Gwybodaeth i rieni a myfyrwyr

Ad-drefnu ysgolion yng Nghasnewydd

Anghenion Addysgol Arbennig 

Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Dysgu yn y Gymuned

Dysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Partneriaethau              

Cymorth i lywodraethwyr     

 Bwlio    

 Seicoleg Addysg 

 Partneriaethau Addysg

 Niferoedd disgyblion