Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Bu Llywodraeth Cymru’n darparu cymorth ariannol tuag at gostau gwisgoedd ysgol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 oedd â hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Daeth y cynllun hwn i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18.

Mae’r rhan fwyaf o Ysgolion Uwchradd Casnewydd wedi ymrwymo at ddatblygu Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol, wedi ei anelu’n benodol at ddisgyblion blwyddyn 6 yn pontio i flwyddyn 7.

Mae llawer o rieni'n cytuno bod plant yn tyfu'n sydyn weithiau yn yr oed hwn, gan arwain at wisgoedd ysgol nad oes fawr o ddefnydd arnyn nhw, ac y gellir eu rhoi i eraill.

Holwch am y cynllun yn eich ysgol uwchradd leol.

June 2018: Pupil Development Grant - Access 

On Friday 8 June 2018, the Cabinet Secretary for Education in Wales, announced a new Pupil Development Grant - Access, to support pupils at the beginning of primary school and on transition  to secondary school. 

We will update this page as soon as more information is available.