Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi gwisg ysgol neu’r cod gwisg a’r polisi ymddangosiad. .

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi canllaw anstatudol i gynorthwyo cyrff llywodraethu i weithredu neu newid polisi gwisg ysgol neu ymddangosiad. 

Canllaw i Gyrff Llywodraethu ar Bolisi Gwisg Ysgol neu Ymddangosiad (agor gwefan newydd) 

Grant gwisg ysgol Blwyddyn 7

Mae grant gwisg ysgol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gael i ddisgyblion 11 mlwydd oed sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. 

Caiff y cynllun ei weinyddu gan y cyngor a chaiff disgyblion cymwys eu nodi o ffurflenni cais am brydau ysgol am ddim. 

Mae grant o £105 ar gael yn 2013/14 a chaiff ei dalu’n uniongyrchol i gyfrif banc a nodir. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Prydau Ysgol 

Cyngor Dinas Casnewydd

Y Ganolfan Ddinesig

Casnewydd

NP20 4UR

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar-lein

Ffôn:  01633 656656