Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Grant gwisg ysgol Blwyddyn 7

Gall disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim fod yn gymwys i gael grant gwisg ysgol gan Lywodraeth Cymru. 

Darllenwch am brydau ysgol am ddim a’r grant gwisg ysgol