Ynghylch Casnewydd

Newport Castle

Mae Casnewydd yn ddinas aml-ddiwylliannol gyda'i hawyrgylch unigryw ei hun, lle mae diwydiannau traddodiadol yn gorwedd ochr yn ochr â sectorau electroneg a gwasanaethau ariannol newydd.

Wedi ei lleoli gerllaw'r porth rhwng Cymru a Lloegr, mae Casnewydd yn cwmpasu ardal ddaearyddol ychydig dros 73.5 milltir sgwâr ac mae'n ddinas flaengar fywiog sydd â threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog, yn dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg pan gafodd ei lleoliad strategol pwysig ei gydnabod gyntaf.

Ar ôl colli rhai o'i diwydiannau craidd, mae'r ddinas yn profi’n llwyddiannus y gall ailsefydlu ac addasu ei hun fel canolfan ddiwydiannol a masnachol fodern.

Cymerwch olwg eich hun ... 

HMS Severn

Mae gan Gasnewydd gysylltiad arbennig gyda llong ryfel y Llynges Frenhinol, HMS Severn.

Derbyniodd HMS Severn Rhyddfraint Casnewydd yn 2006 ac mae’n ymweld â’r ddinas yn rheolaidd, gydag aelodau o griw y llong yn arfer eu braint fel Rhyddfreinwyr i orymdeithio drwy strydoedd y ddinas. Mae digwyddiadau amrywiol gan gynnwys gemau pêl-droed rhwng criw’r llong a'r gymuned leol yn helpu i gryfhau'r berthynas hon.