Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill   

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2020/2021

20/12/2019 - 31/01/2020

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2020-2024)  

10/01/2020 – 10/02/2020

Mae’r cyngor yn ymgynghori ar ei amcanion cydraddoldeb strategol ar gyfer 2020 - 2024 Cyfrannwch eich barn drwy gwblhau’r arolwg.

Anfonwch eich ateb i: equality@newport.gov.uk

Mae’r ddogfen ymgynghori atodol yn nodi ein hamcanion strategol drafft ac yn amlinellu sut y byddant yn cyfrannu at ein dogfennau strategol ehangach.  

Polisi Derbyn i Ysgolion 2021-22

8 Ionawr - 28 Chwefror 2020

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar drefniadau mynediad at ysgolion a fydd yn weithredol o fis Medi 2021. Does dim newidiadau polisi arfaethedig yn rhan o'r ymgynghoriad yma. Lawrlwythwch y Polisi Mynediad at Ysgolion Arfaethedig 2020/2021 (pdf)

Ebostwich unrhyw sylwadau at school.admissions@newport.gov.uk neu ysgrifennwch at Rheolwr Mynediad at Ysgolion, Gwasanaehau Addysg, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd  NP20 4UR 

Ymgynghoriadau diweddar 

Street naming and numbering policy review

Daeth i ben 8 September 2019
We asked for your views on the review and update of the council's adopted policy for street naming and numbering...

New Welsh-medium primary school

Daeth i ben 13 September 2019

We consulted on the proposal to establish a new Welsh-medium seedling primary school... 

Draft Supplementary Planning Guidance

Closed 2 August 2019

The council consulted on draft Supplementary Planning Guidance documents, prepared to supplement policies in the Adopted Local Development Plan.

Local toilets strategy

Closed 9 July 2019

We asked people to share views on a local toilets strategy for Newport.

Eveswell and Somerton primary schools federation

Closed 14 July 2019

We asked about the proposal to establish The Eveswell and Somerton Primary School Partnership... 

Sustainable Travel

Daeth i ben 30 June 2019

The way we travel leaves a trail of noise and air pollution as well as carbon emissions, we asked you to share your views on our Sustainable Travel Strategy.

Expansion of Ysgol Bryn Derw

Daeth i ben 11 June 2019

Newport City Council consulted on the proposal to expand Ysgol Bryn Derw and increase the capacity of the school from 48 to 68 with effect from January 2020.

Cynllun Llogi Beiciau 

Daeth i ben 31 Mai 2019

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd, rhowch eich barn ar y cynnig i gyflwyno cynllun llogi beiciau ledled y ddinas a’n helpu i nodi lleoliadau llogi beiciau posibl. 

Strategaeth Hygyrchedd Drafft ar gyfer ysgolion

Daeth i ben 8 Ebrill 2019

Mae Strategaeth Hygyrchedd Drafft Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer ysgolion yn nodi sut mae’r cyngor yn amcanu gwella hygyrchedd ysgolion ar gyfer disgyblion ag anableddau.

Diolch am rannu eich barn

TRA101406 01/05/2019