Ymgynghoriadau

Have your say icon

Ymgynghoriadau presennol   

Active Travel - Newport's draft Integrated Network Map

1 July - 23 September 2017

Please share your views on the council's draft Active Travel Integrated Network Map (INM)... 

Ymgynghoriadau diweddar

Cais am drwydded ar gyfer amlosgfa arfaethedig

Wedi cau ar 22 Mai 2017

Gwnaed cais am drwydded i weithredu amlosgfa ym Magor Road, Langstone

Polisi diwygiedig ar drwyddedu tacsis

Wedi cau ar 9 Mehefin 2017

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar y polisi diwygiedig ar drwyddedu tacsis...

Arolwg defnyddwyr y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol

Wedi cau ar 1 Mai 2017

Gofynnwyd i drigolion rannu eu barn am waith cynnal a chadw'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol.

Asesiad Digonoldeb Gofal Plant 2017

Wedi cau ar 24 Ebrill 2017

Bob pum mlynedd, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru gynnal asesiad digonoldeb gofal plant.

Polisi derbyn i ysgolion 2018-2019

Wedi cau ar 1 Mawrth 2017

Bu'r cyngor yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion, sydd mewn grym o Fedi 2018.  

Polisi ar gaffis ar y palmant

Wedi cau ar 28 Chwefror 2017

Croesawyd sylwadau ar y polisi drafft ar ddarparu caffis ar y palmant yn y ddinas

Arolwg diogelwch cymuned Pillgwenlli

Wedi cau ar 3 Chwefror 2017

Gofynnwyd i drigolion a phobl sy'n gweithio ym Mhillgwenlli rannu eu barn er mwyn helpu i leihau troseddau, ofn troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.  

Strategaeth ddrafft yr iaith Gymraeg

Wedi cau ar 31 Ionawr 2017

Gofynnodd y cyngor am sylwadau ar ei strategaeth bum mlynedd ddrafft ar yr iaith Gymraeg ar gyfer Casnewydd. 

Ymgynghoriad ar gyllideb Cyngor Dinas Casnewydd

Wedi cau ar 20 Ionawr 2017

Gofynnwyd i bobl rannu sylwadau ar gynigion cyllideb y cyngor ar gyfer 2017 - 2018

Gorchymyn diogelu man cyhoeddus Pillgwenlli (PSPO)

Wedi cau ar 15 Ionawr 2017

Fe wnaeth y cyngor groesawu sylwadau ar PSPO arfaethedig Pillgwenlli

Ysgol Malpas yr Eglwys yng Nghymru

Wedi cau ar 15 Ionawr 2017

Cynnig ar y cyd i uno Ysgol Fabanod Malpas yr Eglwys yng Nghymru ac Ysgol Iau Malpas yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî

Wedi cau ar 2 Ionawr 2017

Y cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad tai Parc Jiwbilî

Diolch am rannu eich barn