Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau diweddar 

Ehangu Ygol Bassaleg

Daeth i ben 12 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Cynyddu capasiti Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050 yn weithredol o fis Medi 2023.

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Daeth i ben 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020