Rheoli adeiladu

Mae rheoliadau adeiladu yn safonau cenedlaethol sydd ar waith ar gyfer adeiladau o bob math a newidiadau o bob math i adeiladau ac mae pob agwedd ar waith adeiladu’n berthnasol iddynt. 

Cyngor a chanllawiau rheoli adeiladu

Cyflwyno eich cais rheoli adeiladu

Strwythurau peryglus

Trwydded sgaffaldiau a phalisau

Cysylltiadau rheoli adeiladu 

Tŷ Du, Graig a Maerun:

Ffôn (01633) 851714 neu 07976 963786 neu e-bost kate.milton@newport.gov.uk 

Betws, Malpas, Shaftesbury, Allt-yr-ynn, Gaer, Parc Tredegar:

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost julian.dudek@newport.gov.uk

Victoria, Stow Hill, Llyswyry, Pillgwenlli:

Ffôn (01633) 210887 neu 07772 383880 neu e-bost gerard.edwards@newport.gov.uk 

Caerllion, Langstone, Llanwern, Ringland, Alway, Beechwood,

Sain Silian: 

Ffôn (01633) 210734 neu 07779 345591 neu e-bost duncan.boughen@newport.gov.uk 

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch building.control@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.