Adroddiadau monitro'r CDLl

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd ar 27 Ionawr 2015 ac mae’n amlinellu’r polisïau defnydd tir y bydd penderfyniadau cynllunio ynglŷn â datblygu yng Nghasnewydd yn y dyfodol yn cael eu seilio arnynt.

Yn rhan o broses y cynllun datblygu statudol, mae’n ofynnol i’r cyngor baratoi adroddiad monitro blynyddol.

Lawrlwythwch yr adroddiadau monitro blynyddol cyhoeddedig canlynol:

Cysylltu

Anfonwch neges e-bost [email protected] neu cysylltwch â’r tîm polisi cynllunio i gael mwy o wybodaeth.