Mabwysiadu

Ar 27 Ionawr 2015 mabwysiadodd y Cyngor Llawn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ac ardystiodd:

Y CDLl nawr yw’r cynllun datblygu ar gyfer Casnewydd a dyma yw’r sail ar gyfer cynllunio defnydd tir o fewn ardal weinyddol y cyngor.

Felly, cafodd Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Casnewydd ei ddisodli gan y CDLl Mabwysiedig LDP.

Lawr lwythwch yr Hysbysiad o Fabwysiadu  (pdf) a’r Datganiad Mabwysiadu(pdf)

Mae’r Adopted LDP (pdf) / Cynllun Mabwysiedig (pdf) yn ymgorffori’r Newidiadau â Ffocws, Newidiadau Materion sy’n Codi a Newidiadau’r Arolygydd.

 Fapiau'r Cynigion <http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/LDP-Proposals-January-2015.pdf> (pdf) a Mapiau'r Cyfyngiadau <http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/LDP-Constraints---Jan-2015.pdf> (pdf) 

Lawr lwythwch Fapiau Cynigion (pdf) and Mapiau'r CYfyngiadau (pdf)

Gell ir prynu’r CDLl a’r dogfennau cysylltiedig gan ddefnyddio’r ffurflen archebu ar-lein, neu trwy lenwi a dychwelyd y ffurflen archebu CDLl (pdf)

Rhagor o wybodaeth

Gofynnwch am y tîm Polisi Cynllunio ar Gyngor Dinas Casnewydd  neu e-bostiwch [email protected]  gydag ymholiadau cyffredinol am y Cynllun Datblygu Lleol.