Prydau ysgolion cynradd

Clybiau brecwast

Mae rhai o ysgolion cynradd Casnewydd yn darparu clybiau brecwast i ddisgyblion.

Cinio

Darperir prif bryd poeth gyda phwdin, gydag opsiwn i ddisgyblion sy'n bwyta deiet llysieuol neu halal.

Mae dewis o lysiau, ffrwythau ffres, iogwrt a chaws ar gael.

Mae dŵr bob amser ar gael. 

Llaeth

Mae pob disgybl mewn ysgolion meithrin ac iau yn cael traean o beint o laeth am ddim bob dydd.

Hefyd, mae llaeth yn cael ei ddarparu i ddisgyblion mewn ysgolion arbennig preswyl ac i ddisgyblion mewn ysgolion eraill sydd angen llaeth am resymau meddygol.

Pris

Pris prif bryd yn yr ysgol gynradd yw £2.05

Ewch i Dine at School Chartwell i edrych ar fwydlenni.

Deietau arbennig

Mae dewisiadau llysieuol a halal ar gael bob amser.

Dylai disgyblion â gofynion deietegol arbennig ofyn i'w meddyg teulu eu cyfeirio at y deietegydd paediatrig, a fydd yn cysylltu â'r gwasanaeth prydau ysgol os bydd angen.