Tystysgrif datblygiad cyfreithlon

Mae Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (LDC) yn ddogfen gyfreithiol rwymol a gyhoeddir gan awdurdod cynllunio lleol i gadarnhau:

  • Nad oes angen caniatâd cynllunio ar ddatblygiad arfaethedig, neu
  • nad oedd angen caniatâd cynllunio ar ddatblygiad sydd eisoes wedi digwydd neu ei fod wedi digwydd mor hir yn ôl fel ei fod yn ddiogel rhag camau gorfodi.

Mae LDC yn darparu prawf bod datblygiad yn gyfreithlon a gellir ei chyflwyno yn achos unrhyw heriau neu mewn amgylchiadau eraill, fel gwerthu tŷ ac ati.