Cysylltu â'r tîm cynllunio

Ysgrifennwch at:

Adfywio, Buddsoddi a Thai
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

E-bost a ffôn

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i gysylltu â Chynllunio neu anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk i gysylltu ag aelod o'r tîm gwasanaethau cynllunio.

Ffôn (01633) 656656 neu ffacs (01633) 232565

Yn bersonol

Galwch heibio i'r Orsaf Wybodaeth, wrth ymyl gorsaf drenau Casnewydd, i weld ceisiadau cynllunio cyfredol.

Bydd swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar gael ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, heblaw am wyliau cyhoeddus a gwyliau banc a Noswyl Nadolig. 

Os hoffech holi ynghylch cais presennol, ffoniwch y swyddog achos sydd wedi'i enwi yn eich llythyr neu defnyddiwch y manylion a ddarperir ar y wefan Cynllunio ar-lein.

Os hoffech weld nifer o geisiadau y penderfynwyd arnynt a hysbysiadau o benderfyniad, dylech drefnu apwyntiad cyn i chi ymweld.