Traddodiadol a Thafarndai â Bwyd

Mae bwytai a thafarndai traddodiadol yn yr ardal yn cynnig amrywiaeth o fwydydd, o brydau cerfdy rhost i fwyd tafarn, a byrbrydau a phrydau cartref. 

Cafe Ffwrwm

Lleoliad cysurus mewn gardd furiog o’r 18fed ganrif…

The Lamb

Tafarn ffasiynol wedi’i hailwampio, yng nghanol y ddinas...

Lyceum Tavern

Tafarn draddodiadol gyda phobl leol gyfeillgar…

The Milton Hotel

Tafarn a bwyty teuluol…

The Old Barn Inn

Tafarn leol, boblogaidd yng nghanol cefn gwlad agored…

The Red Lion

Tafarn goetsis yn wreiddiol, yng nghanol Caerllion...

Rhiwderin Inn

Tafarn wledig sy’n gweini bwyd cartref…

Rising Sun

Tafarn deuluol, gyda bar a bwyty eang…

The Rose Inn

Tafarn bentref cyfeillgar i deuluoedd, sy’n agos at y llwybr arfordirol…

The Ruperra

Mae’r dafarn gartrefol hon yn defnyddio cynnyrch lleol, ffres...

Six Bells Inn

Tafarn wledig draddodiadol, gartrefol...

The Star Inn

Bwyd cartref yn y dafarn bentref hon...

Toby Carvery

Bwyty cerfdy sy’n gweini ciniawau rhost traddodiadol…

Y Maerun

Tafarn draddodiadol a chyfoes, wedi’i hailwampio...