The Old Barn Inn

Old Barn Inn

Mae’r dafarn leol boblogaidd hyn, sydd bellach â phymtheg o ystafelloedd gwely a switiau moethus, yn gweini bwyd traddodiadol mewn ysgubor a drawsnewidiwyd, yng nghefn gwlad agored.

Mae The Old Barn hefyd yn arbenigo mewn priodasau unigryw.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol 
  • Dewisiadau fegan
  • Bwydlen i blant
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Parcio
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion

Old Barn Inn

Magor Road, Llanmartin, Casnewydd NP18 2EB
Tel +44 (0)1633 413382

ebost: [email protected]

Gwefan: www.theoldbarninn.com