Rhiwderin Inn

Tafarn wledig sy’n gweini bwyd cartref, gan gynnwys y cyri ‘hanner a hanner’ enwog. Mae lle chwarae awyr agored ar gael i blant.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Dewisiadau fegan

Hygyrch i gadeiriau olwyn

Bwydlen i blant

Parcio ar gael

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun – dydd Iau, 12-3pm a 5-11pm; dydd Gwener – dydd Sul, 12-11pm

Rhiwderin Inn

Caerphilly Road
Casnewydd
NP10 8RX
Ffôn: +44(0)1633 897722
Gwefan: www.rhiwderininn.co.uk 
E-bost: mail@rhiwderininn.co.uk