The Lamb

Mae’r dafarn draddodiadol hon yng nghanol y ddinas wedi cael ei hailwampio’n llwyr, ac mae bellach yn lle ffasiynol a chysurus i fwyta ac yfed.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion ynghylch amserau agor

The Lamb      

6 Bridge Street 
Casnewydd
NP20 4AL 
Ffôn: +44(0)7903 442453
Gwefan: https://www.facebook.com/thelambnewport