Cymreig a Phrydeinig Modern

Waterloo main bar

 Drago Lounge - Amrywiaeth eang o seigiau, a hefyd dewisiadau fegan a llysieuol da

The Foresters - Bwyd modern gan gogydd arobryn........

Junction 28 - Gorsaf reilffordd boblogaidd wedi’i thrawsnewid....

mEAT Bar and Grill - Lleoliad lleol gyda phwyslais ar giniawa anffurfiol

The Priory Hotel  - Dewis eang o bysgod, bwyd môr a helgig

The Ridgeway Bar and Kitchen  - Gastropub fodern sy'n gweini clasuron wedi'u diweddaru

The Waterloo Hotel and Bistro - Gwesty a bwyty steilus mewn adeilad

rhestredig Gradd II...