Cymreig a Phrydeinig Modern

Forester’s Oaks

Prydau clasurol ychydig yn wahanol…

The Goldcroft

Tafarn bentref wedi’i hailwampio, sy’n gweini bwyd Prydeinig…

The Green

Awyrgylch bwyta hamddenol yn y lleoliad shabby-chic hwn…

Junction 28

Gorsaf reilffordd wedi’i thrawsnewid, sy’n boblogaidd iawn...

The Priory Hotel

Amrywiaeth eang o bysgod, bwyd môr a helgig…

The Ridgeway Bar and Kitchen

Tafarn leol wedi’i hailwampio sydd bellach yn gweini bwyd Prydeinig modern...

The Waterloo Hotel and Bistro

Gwesty a bwyty ffasiynol mewn adeilad rhestredig Gradd II wedi’i ailwampio…