Lyceum Tavern

Lyceum Tavern

Tafarn draddodiadol ag amrywiaeth lawn o gwrw a lager o ansawdd da, bwyd cartref a byrbrydau bar, gan gynnwys prydau arbennig wythnosol. Mae pobl leol gyfeillgar ac amgylchedd cysurus yn cynnig awyrgylch gwych.

Cyfleusterau 

  • Dewisiadau llysieuol
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Bwydlen i blant
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun – dydd Sadwrn, 12-2pm a 5.30-9pm; dydd Sul, 12-3pm

Lyceum Tavern

110-112 Malpas Road, Casnewydd NP20 5PL
Ffôn: +44(0)1633 858636
Gwefan: https://www.facebook.com/lyceumtavern/