Greyhound Inn, Eglwys y Drindod

Greyhound Inn Christchurch

Tafarn leol boblogaidd wedi’i lleoli nesaf at eglwys blwyf hynafol y Drindod Sanctaidd yn y pentref bychan hwn. Mae bwyty cysurus ac ystafell fwyta debyg i ystafell wydr wrth ochr y prif far. Mae gardd gwrw lle gallwch ymlacio, ac maen nhw’n cynnig te prynhawn. 

Cyfleusterau 

  • Dewisiadau llysieuol
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Bwydlen i blant
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol
  • Mae lleoedd parcio yn brin ar y safle, ond mae mwy o le parcio ar gael yn y neuadd bentref gyferbyn

Gwasanaeth bwyd

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion

Greyhound Inn

Old Hill, Christchurch, Casnewydd NP18 1JJ

Ffôn: +44(0)1633 420306