The Rose Inn

Mae’r dafarn draddodiadol hon wedi’i lleoli mewn pentref tawel ar wastadeddau Gwent, ac mae’n gyfleus o agos at Lwybr Arfordir Cymru ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Mae wedi ennill y wobr Tafarn a Gynhelir Orau dair gwaith, ac mae ei pherchnogion, Gary a Sarah, yn croesawu’r teulu cyfan. Mae lle chwarae ar gael i blant y tu allan.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Hygyrch i gadeiriau olwyn

Bwydlen i blant

Parcio ar gael

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Dydd Llun – 6-11pm 
Dydd Mawrth i ddydd Iau – 12-2pm, 6-11pm
Dydd Gwener – 12-2pm a 6-canol nos
Dydd Sadwrn – 12-canol nos
Dydd Sul – 12-10.30pm

The Rose Inn

South Row
Y Redwig
NP26 3DU
Ffôn: +44(0)1633 880501
Gwefan: www.facebook.com/The-Rose-Inn-Redwick