Cafe Ffwrwm a Bwyty Snug

Mae hwn yn lleoliad cysurus, gyda bwyd cartref a thân agored ar ddiwrnodau oer, mewn awyrgylch atmosfferig gardd furiog o’r 18fed ganrif. Beth am ymweld â’r siopau celf a chrefft a’r oriel gelf tra byddwch chi yma, neu gymryd cipolwg ar y cerfluniau niferus yn yr ardd.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Dewisiadau fegan

Bwydlen i blant

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun - dydd Sadwrn, 8.30am-4pm; dydd Gwener a dydd Sadwrn, 7-12pm; dydd Sul, 8.30-11am ar gyfer brecwast, 12-4pm ar gyfer cinio

Caffe Ffwrwm

Y Stryd Fawr
Caerllion
NP18 1AG
Ffôn: +44 (0)1633 430238

Gwefan: www.thesnugcaerleon.co.uk

E-bost: enquiries@thesnugcaerleon.co.uk