The Rose Inn

Mae’r dafarn draddodiadol hon wedi’i lleoli mewn pentref tawel ar wastadeddau Gwent, ac mae’n gyfleus o agos at Lwybr Arfordir Cymru ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Mae wedi ennill y wobr Tafarn a Gynhelir Orau dair gwaith, ac mae ei pherchnogion, Gary a Sarah, yn croesawu’r teulu cyfan. Mae lle chwarae ar gael i blant y tu allan.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Bwydlen i blant
  • Parcio ar gael
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Dydd Llun – 6-11pm 
Dydd Mawrth i ddydd Iau – 12-2pm, 6-11pm
Dydd Gwener – 12-2pm a 6-canol nos
Dydd Sadwrn – 12-canol nos
Dydd Sul – 12-10.30pm

The Rose Inn

South Row
Y Redwig
NP26 3DU

Ffôn: +44(0)1633 880501
Gwefan: www.facebook.com/The-Rose-Inn-Redwick