The Old Barn Inn

Tafarn leol boblogaidd, gyda 15 o ystafelloedd gwely moethus, sy’n gweini bwyd traddodiadol mewn sgubor a drawsnewidiwyd, wedi’i lleoli yng nghefn gwlad agored. Mae The Old Barn hefyd yn arbenigo mewn priodasau unigryw.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Dewisiadau fegan

Bwydlen i blant

Hygyrch i gadeiriau olwyn

Parcio

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion

Old Barn Inn

Magor Road
Llanmartin
Casnewydd
NP18 2EB
Tel +44 (0)1633 413382

Gwefan: www.theoldbarninn.co.uk