Argaeledd tir ar gyfer tai ar y cyd

Rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru sicrhau bod digon o dir ar gael, neu’n dod ar gael, i gyflenwi tir ar gyfer tai am bum mlynedd.

Yn unol â’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol (Nodyn Cyngor Technegol 1), rhaid i bob awdurdod baratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (CAATT) bob blwyddyn.

Mae’r astudiaethau’n rhan o’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol, yn rhoi datganiad o argaeledd tir ar gyfer tai at ddibenion rheoli datblygu ac yn amlinellu’r hyn y mae’r awdurdod yn ei wneud pan nodir diffyg cyflenwad i fynd i’r afael â’r diffyg hwn.

Mae’r astudiaeth hefyd yn rhoi gwybodaeth am gwblhau tai, argaeledd ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol a safleoedd sy’n mewn perygl o lifogydd.

Argaeledd Tir ar gyfer Tai ar y Cyd 2019

Gweler y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019 (pdf) 

Yn rhan o’r broses hon, cynhelir arolwg o’r holl safleoedd ar gyfer tai gan lunio ac ymgynghori ar nifer o ddogfennau i ddeall y cyflenwad tir sydd ar gael ar gyfer tai yn yr awdurdod.

Cyfeiriwch at Nodyn Cyngor Technegol 1: Cyd-astudiaethau Araeledd Tir ar gyfer Tai i gael y manylion llawn.

Astudiaethau wedi'u cyhoeddi

Gweler y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2018 (pdf) 

Gweler Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2017 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2016 (pdf)

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014 (pdf)

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013 (pdf) 

View the Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2012 (pdf)

Cysylltu    

E-bostiwch ldp.consultation@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am aelod o’r tîm polisi cynllunio