Gwastraff ac Ailgylchu

Mae Casnewydd yn gweithio tuag at gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Gofynnir i breswylwyr gymryd rhan ym mhob cynllun ailgylchu a gynigir er mwyn helpu i gyflawni’r targed hwn. 

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

Cael gwybod pa wastraff a gesglir gennym

Archebu bagiau a biniau newydd

Rhoi gwybod am gasgliad biniau a fethwyd

Gwneud cais i eitem swmpus gael ei chasglu

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a sbwriel

Gwybodaeth am y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref

Gwastraff masnach

Gwybodaeth gysylltiedig

Beth sy'n digwydd i wastraff Casnewydd sy'n methu cael ei ailgylchu?

Casgliadau a Gynorthwyir; Strategaeth Rheoli Gwastraff (pdf)