Siop Ailddefnyddio

Mae'r Siop Ailddefnyddio yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn cael ei rhedeg gan Wastesavers.   

Mae ar agor o dydd Lun i ddydd Gwener o 8.30am tan 4:00pm, dydd Sadwrn i dydd Sul o 9.00am-4:00pm

Mae eitemau sy'n gallu cael eu hailddefnyddio, ac sy'n rhy dda i'w taflu, yn cael eu glanhau a'u paratoi i'w gwerthu fel y gall pobl fanteisio ar hen bethau rhywun arall! 

Mae'r siop yn gwerthu dodrefn, nwyddau'r cartref, trugareddau, beiciau, clybiau golff a gemau, ac mae stoc y siop yn newid bob wythnos, felly p'un a ydych chi'n chwilio am ddodrefn i'ch cartref neu rywbeth i'ch helpu gyda hobi, galwch heibio i weld beth sydd yno. 

Cadwch lygad ar Facebook a Twitter am eitemau nodwedd sydd ar gael yn y siop.