Tipio Anghyfreithlon a Sbwriel

Tipio Anghyfreithlon yw pan fo pobl neu gwmnïau yn tipio llawer o sbwriel ar strydoedd, tir diffaith neu fannau gwyrdd.

The council will remove fly-tipping from public land, it is the responsibility of land owners to clear if it is on private land. 

If you see fly-tipping please use the form below to tell us, we need to know:  

  • where the fly-tipping is
  • what has been dumped and how much there is
  • whether you saw it happening and details of the person or vehicle if you have them  

Report fly-tipping online

Gallai unrhyw un sy’n euog o dipio anghyfreithlon wynebu dirwy o £70,000 a hyd at chwe mis o garchar.

Request street cleaning 

Diogelu eich hun

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bob aelwyd yng Nghasnewydd i waredu ei gwastraff yn briodol.

Os bydd rhywun yn casglu eich gwastraff ac yn ei dipio’n anghyfreithlon, gallech chi gael eich dal yn gyfrifol am hynny a wynebu dirwy.

Cofiwch

  • Dylech bob amser ofyn i weld tystysgrif cludydd gwastraff, a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol i chi

  • Dylech gadw cofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn ei fod yn tipio eich gwastraff yn anghyfreithlon a bod y gwastraff yn cael ei olrhain yn ôl i chi

  • Rhaid i fusnesau bob amser gael copi o nodyn trosglwyddo gwastraff gan y person sy’n cludo’r gwastraff i ffwrdd