Diwrnodau Casglu

Rhaid i chi osod eich biniau a’ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i’ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu.

Nadolig a’r Calan 2020/2021

Gwneir casgliadau fel arfer ac eithrio

  • Dydd Gwener 25 Rhagfyr – dim casgliad, cesglir y biniau Ddydd Sadwrn 26 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 1 Ionawr – dim casgliad, cesglir y biniau Ddydd Sadwrn 2 Ionawr

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

 

Darllenwch am newidiadau i’ch ailgylchu wythnosol 

Mae eich gwastraff gardd a’ch bin sbwriel yn cael eu casglu pob pythefnos, y naill a’r llall bob yn ail wythnos.