Diwrnodau Casglu

Rhaid i chi osod eich biniau a’ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i’ch eiddo erbyn 7am ar y diwrnod casglu.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

Cesglir bob wythnos:

Cesglir bob pythefnos:

Caiff eich gwastraff gardd a gwastraff eich bin sbwriel eu casglu bob pythefnos, neu bob yn ail wythnos.