Canolfannau ailgylchu

Yn ogystal â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, mae gan Gasnewydd fanciau ailgylchu o gwmpas y ddinas, lle gallwch adael deunyddiau ailgylchadwy. 

 • Mae banciau ailgylchu ond yn addas ar gyfer niferoedd bychan o ddeunyddiau ailgylchadwy, ni chaniateir eitemau mawr na bagiau llawn. 
 • Caiff cynwysyddion eu gwagio’n aml ond mae rhai safleoedd yn brysur felly ewch â’ch eitemau adref os yw’r cynwysyddion yn llawn. 
 • Peidiwch â gadael eitemau na bagiau ar lawr neu fe allech dderbyn hysbysiad cosb benodedig am dipio anghyfreithlon 

Mae parcio golygfan Christchurch

 • Tuniau

 • Gwydr

Chepstow Road, encilfa’r A48 (Parc Seymour)

 • Tuniau

 • Gwydr

Y Ganolfan Ddinesig (y brif fynedfa)

 • Gwydr

Maes parcio Hill Street

 • Tuniau

 • Gwydr

Maes parcio Maindee

 • Tuniau a photeli plastig

 • Gwydr

 • Papur

 • Dillad, esgidiau a thecstilau

Sainsburys, A4042 Crindau

 • Llyfrau, CDau a DVDau

 • Dillad ac esgidiau

 • Batris y cartref (yn y siop)

Encilfa Tregwilym Road

 • Tuniau a photeli plastig

 • Gwydr

 • Papur

 • Cardboard, small boxes and flattened cardboard only

TRA123564 12/08/2020