Canolfannau ailgylchu

COVID - 19 Coronavirus Update

We would like to remind residents that travel to banks is not classed as essential and to therefore use the kerbside services at this time. The Household Waste Recycling Centre is closed until further notice in line with government guidance on social distancing. 

 

Yn ogystal â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, mae gan Gasnewydd fanciau ailgylchu o gwmpas y ddinas, lle gallwch adael deunyddiau ailgylchadwy. 

Asda, Pencarn Way, Dyffryn

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur

Mae parcio golygfan Christchurch

 • Tuniau
 • Gwydr

Chepstow Road, encilfa’r A48 (Parc Seymour)

 • Tuniau
 • Gwydr

Y Ganolfan Ddinesig (y brif fynedfa)

 • Gwydr

Maes parcio Hill Street

 • Tuniau
 • Gwydr

Maes parcio Maindee

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur
 • Dillad, esgidiau a thecstilau

Sainsburys, A4042 Crindau

 • Llyfrau, CDau a DVDau
 • Dillad ac esgidiau
 • Batris y cartref (yn y siop)

Encilfa Tregwilym Road

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur
 • Cardboard, small boxes and flattened cardboard only