Seremonïau dinasyddiaeth

COVID - 19 Update

Please note customers would normally be expected to book their citizenship ceremony within three months of being sent an invitation from the Home Office. Due to the current pandemic circumstances UKVI have extended this period to six months and will keep this under constant review. Customers should be advised that no adverse decisions will be made on applications because of delays caused by Coronavirus.

 

Pan fyddwch yn gwneud cais i'r Swyddfa Gartref am Ddinasyddiaeth Brydeinig, bydd y Swyddfa Gartref yn anfon llythyr atoch yn eich cynghori i gysylltu â'ch Swyddfa Gofrestru i drefnu seremoni.

Ar yr un pryd, bydd y Swyddfa Gartref yn anfon eich tystysgrif dinasyddiaeth i Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trafod eich opsiynau ar gyfer y seremoni:

Seremonïau grŵp

Fe'u cynhelir yn fisol ar ddyddiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn y Ganolfan Ddinesig. Caiff y rhain eu cynnal gan y Cofrestrydd Arolygol (neu ddirprwy) a bydd yr Arglwydd Raglaw (neu ddirprwy) yn bresennol, yn Cynrychioli EM y Frenhines a Maer Casnewydd.

Caiff lluniaeth ysgafn ei weini a bydd cyfle am ffotograffau.

Gall 2 westai ar y mwyaf ddod gyda chi ac nid oes ffi, gan fod y seremoni hon wedi'i chynnwys yn eich cais i'r Swyddfa Gartref.

Seremonïau unigol

Cynhelir seremonïau unigol yn y Swyddfa Gofrestru dan arweiniad y Cofrestrydd Arolygol (neu ddirprwy).

Gallwch wahodd uchafswm o 70 o westeion.

Darllenwch fanylion y ffi ar gyfer y seremoni ddinasyddiaeth hon. 

Y seremoni

Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd cerdyn yn cael ei roi i chi sy'n cynnwys y geiriau y mae'n rhaid i chi eu hadrodd yn ystod y seremoni.

Ar ôl gair o groeso, bydd y Cofrestrydd Arolygol yn gofyn i chi dyngu llw teyrngarwch i'r Frenhines ac addo teyrngarwch i'r Deyrnas Unedig gan ddefnyddio'r geiriau ar y cerdyn a roddwyd i chi.

Os ydych wedi dewis tyngu'r llw gerbron Duw, dylech ddod â'ch llyfr sanctaidd gyda chi.

Gofynnir i chi lofnodi'r Cofnod Dinesig o'ch seremoni a chewch eich Tystysgrif Dinasyddiaeth gan y Swyddfa Gartref. Daw'r seremoni i ben gyda'r anthem genedlaethol.

Mae croeso i westeion wisgo gwisg genedlaethol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Ymarfer ar-lein am ddim

Gall trigolion Casnewydd sy'n ymarfer ar gyfer y prawf Dinasyddiaeth Brydeinig neu Fywyd yn y Deyrnas Unedig ymarfer y prawf ar-lein yn rhad ac am ddim trwy Lyfrgelloedd Casnewydd.

Gall cwsmeriaid y llyfrgelloedd alw heibio i unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd i fynd at fersiwn ar-lein o'r deunyddiau astudio swyddogol diweddaraf, ynghyd â channoedd o gwestiynau ymarfer sydd yn yr un fformat â'r prawf swyddogol, yn rhad ac am ddim.