Priodas a Phartneriaeth Sifil

Mansion House bride and groom outside

Coronavirus - COVID19 

The UK and Welsh Governments announced on 23 March, 2020 strict new measures for essential travel, social distancing and public behaviour including restrictions on the celebration of marriages and civil partnerships. 

All ceremonies up to 21 June 2020 are suspended.   

Following the First Minister’s statement on Friday 29 May, all ceremonies are postponed up to and including Sunday 21 June 2020, subject to review in the light of any further guidance. 

If you have a ceremony booked with us due to take place before 21 June, we will contact you to discuss alternative arrangements.

The UK Government published its Covid-19 recovery strategy “Our Plan to Rebuild” on 12 May, 2020.  Under Step Two of the strategy (1 June 2020) the Government states it is examining how to enable people to gather in slightly larger groups to better facilitate small weddings. 

The Welsh Parliament has published its own recovery document here.

This document uses a traffic light system. Within the 'Relaxing and Special Occasions' category, it states that 'weddings and other events with limited capacity and physical distancing' are in the amber section.   

We do not know when we will move into this amber section and, when we do, we do not yet know:

  • The locations where ceremonies will be permitted
  • How many guests this will include
  • The content that can be included in the ceremony
  • Any other restrictions or conditions that may apply
  • The arrangements for ‘Notices of Marriage or Civil Partnership’ (the legal preliminaries)

Couples will appreciate that we cannot provide advice on any of these aspects until we receive more information from Government.  We acknowledge this uncertainty makes planning difficult and we are very sorry for all couples that are impacted by this situation.

We will update our webpage and send messages via Twitter and Facebook as soon as we are able to give further information.

We appreciate this is a worrying time for everyone but please do not telephone our office as our teams are busy with critical work. 

If you have an urgent ceremony query not covered here, please use the ceremony enquiry form to contact us and we will do our best to respond as soon as possible. 


Llongyfarchiadau, mae eich dyfodol gyda’ch gilydd yn dechrau yma!

Rydym yn cydnabod bod eich priodas neu bartneriaeth sifil yn achlysur unigryw ac arbennig, ac rydym yma i helpu i’w wneud yn ddiwrnod i’w gofio. 

Beth bynnag yw’ch trefniadau, byddwn yn ceisio sicrhau bod eich seremoni chi yr union seremoni yr hoffech ei chael ac yn bwysicach fyth, ei bod yn cael ei chynnal yn unol â’r gyfraith. 

Mae Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd wedi’i leoli yn Y Plasty, ger canol y ddinas - dyma lun o’r Plasty.

Dewch i edrych ar rai o’r dewisiadau ystafelloedd yn ein hadeilad cyn bwcio seremoni, oherwydd unwaith y mae’r prosesau cyfreithiol wedi dechrau, bydd y gwaith papur ond yn ddilys i’r ystafell a nodir.

Pa fath bynnag o seremoni yr hoffech ei chael, byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu ar gyfer eich dymuniadau, a gall ein staff cofrestru profiadol eich cynghori a’ch tywys ar hyd y daith.

Yma yng Nghasnewydd rydym yn lwcus o gael amrywiaeth o leoliadau gwahanol sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer seremonïau sifil. 

Os ydych yn breuddwydio am gerdded i fyny’r eil mewn cartref mawreddog neu os yw’n well gennych gael goleudy arfordirol unigryw, mae’r opsiynau hyn ar gael i chi.

Os yw’n well gennych gael gwesty crand neu glwb golff cyfeillgar, mae gennym y rhain hefyd.

Os yw meddwl am heulwen cynnes a chân adar mewn parc hyfryd a chael priodi mewn bandstand yn apelio fwy i’ch natur rhamantus, yna gallwn helpu.

Wrth gwrs mae opsiynau eraill, efallai eich bod chi’n chwilio am seremoni awyr agored (os yw’r tywydd yn caniatáu!) ac yna addewidion cyfreithiol mewn safle trwyddedig - gallwn helpu chi gyda hynny hefyd.

Does dim rhaid i chi fyw yng Nghasnewydd i gynnal seremoni yma. 

Chwe cham i’r seremoni

  Cam 1: Pa fath o seremoni?

  Cam 2: Costau  

  Cam 3: Archeb Arbed y Dyddiad    

  Cam 4: Rhoi hysbysiad cyfreithiol  

  Cam 5: Eich dewisiadau seremoni

  Cam 6: Talu’r balans