Tystysgrifau

COVID-19: Er iechyd a lles aelodau'r cyhoedd a staff rydym yn cyfyngu ar ymwelwyr â’n hadeilad. 

Priority service certificate applicants - our payment system will be unavailable for some time during Thursday 27 and Friday 28 August for essential maintenance and we will be unable to process priority service applications.

Cyflwyno tystysgrif (o'n harchifau)

Ffoniwch ni ar (01633) 235510 / 235520 i wneud eich cais a'ch taliad dros y ffôn. 

Bydd pob tystysgrif yn cael ei phostio trwy ddosbarthiad cofnodedig i'ch cartref, gofalwch eich bod gartref i'w derbyn. 

NI chaiff tystysgrifau eu dosbarthu â llaw drwy i chi ddod i’n hadeilad.


I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas lle cynhaliwyd y digwyddiad yn ardal Casnewydd, gwnewch gais i Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

 

Gwnewch gais am gopïau o dystysgrifau 

Gwnewch gais yn bersonol neu drwy lawrlwytho'r ffurflen gais berthnasol:

Cais am gopi o Dystysgrif Geni (pdf)

Cais am gopi o Dystysgrif Priodas (pdf)

Cais am gopi o Dystysgrif Marwolaeth (pdf)

Gwasanaeth Blaenoriaethol

Yn bersonol: Mae tystysgrifau'n costio £35 yr un wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ac fe'u cyhoeddir yr un diwrnod pan dderbynnir y cais cyn 3pm.

Gellir cael tystysgrifau drwy ymweld â'n swyddfa ar ddydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau neu ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 3pm, llenwi ffurflen gais ac aros i'r dystysgrif gael ei rhoi.

Os nad ydych yn gallu aros am y dystysgrif, gallwn ei phostio atoch am ffi ychwanegol o £2 fesul amlen -gellir postio hyd at bum tystysgrif mewn un amlen - a byddwn yn ei hanfon drwy bost dosbarth cyntaf llofnodedig unwaith y bydd y cofnod wedi'i ganfod a'i wirio.

Sylwch fod ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin, a gall amseroedd aros fod yn hirach yn ystod cyfnodau prysur.

E-bost a ffôn: Mae tystysgrifau'n costio £35 yr un wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ac fe'u cyhoeddir yr un diwrnod pan dderbynnir y cais cyn 3pm.

Llenwch y ffurflen berthnasol uchod a'i e-bostio i registrar@newport.gov.uk neu ffoniwch ni ar (01633) 235520, Opsiwn 5.

Byddwn yn cysylltu â chi i gymryd taliad pan fydd y dystysgrif yn barod a gallwch naill ai alw i mewn i'r Swyddfa i gasglu eich tystysgrif neu dalu ffi ychwanegol o £2 fesul amlen - gellir postio hyd at bum tystysgrif mewn un amlen-a byddwn yn ei hanfon drwy bost dosbarth cyntaf llofnodedig. 

Gwasanaeth arferol

Yn bersonol: tystysgrifau'n costio £11 yr un wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ac fe'u rhoddir o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn cais ysgrifenedig.

Gallwch wneud cais am y gwasanaeth hwn drwy ymweld â'n swyddfa ar ddydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau neu ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am  3pm, gan lenwi ffurflen gais a'i gadael gyda ni.

Byddwn yn cysylltu â chi i gymryd taliad pan fydd y dystysgrif yn barod.

Gallwch naill ai alw i mewn i'r Swyddfa i gasglu eich tystysgrif y diwrnod hwnnw neu dalu ffi ychwanegol o £2 fesul amlen - gellir postio hyd at bum tystysgrif mewn un amlen-a byddwn yn ei hanfon drwy bost dosbarth cyntaf llofnodedig. 

E-bost: tystysgrifau'n costio £11 yr un am y gwasanaeth hwn ac fe'u rhoddir o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn cais ysgrifenedig.

Llenwch y ffurflen berthnasol uchod a'i e-bostio i registrar@newport.gov.ukNid ydym yn cymryd archebion dros y ffôn ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Byddwn yn cysylltu â chi i gymryd taliad pan fydd y dystysgrif yn barod.

Gallwch naill ai alw i mewn i'r Swyddfa i gasglu eich tystysgrif y diwrnod hwnnw neu dalu ffi ychwanegol o £2 fesul amlen - gellir postio hyd at bum tystysgrif mewn un amlen - a byddant yn cael eu hanfon drwy bost dosbarth cyntaf llofnodedig.

Rhyngwladol 

1. Gwasanaeth Blaenoriaeth: Mae tystysgrifau'n costio £35 yr un wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ac fe'u cyhoeddir yr un diwrnod pan dderbynnir y cais cyn 3pm.

Llenwch y ffurflen berthnasol uchod a'i e-bostio i registrar@newport.gov.uk.

Byddwn yn anfon e-bost atoch pan fydd y dystysgrif yn barod ac yn gofyn i chi ein ffonio i wneud taliad - ni allwn wneud galwadau rhyngwladol.

Yna caiff y dystysgrif ei phostio atoch chi am y ffi ychwanegol isod. 

2. Gwasanaeth safonol: tystysgrifau'n costio £11 yr un ac fe'u rhoddir o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn cais ysgrifenedig.

Llenwch y ffurflen berthnasol uchod a'i e-bostio i registrar@newport.gov.uk.

Byddwn yn anfon e-bost atoch pan fydd y dystysgrif yn barod ac yn gofyn i chi ein ffonio i wneud taliad - ni allwn wneud galwadau rhyngwladol.

Yna caiff y dystysgrif ei phostio atoch chi am ffi ychwanegol o £10 fesul amlen - gellir anfon hyd at bum tystysgrif mewn un amlen - sy'n cael eu hanfon drwy bost awyr wedi’i dracio a llofnodedig. 

Ffioedd

Darllenwch ragor am ffioedd gwasanaeth cofrestru.

Cysylltu

Manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa Gofrestru Casnewydd

TRA122666 27/07/2020