Ffioedd

Mae'r holl ffioedd yn cael eu hadolygu'n flynyddol. Mae'r ffioedd ar y wefan hon yn gywir fel yr oeddent adeg eu diweddaru.

Yn Swyddfa Gofrestru Casnewydd, gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd, cerdyn credyd neu siec neu archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd'.

Ni allwn dderbyn sieciau personol gan drydydd parti.

Darllenwch am ffioedd tystysgrifau

Darllenwch am ffioedd priodas a phartneriaeth sifil

Darllenwch am ffioedd gwasanaethau dathliadol

Darllenwch am ffioedd seremonïau dinasyddiaeth

Cysylltu â ni

Gweler manylion cyswllt ac oriau agor Swyddfa Gofrestru Casnewydd