Swyddi'r Cyngor

Disability Confident Employer logo_August 2016

Mae angen pobl ddawnus ar Gyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno gwasanaethau i drigolion Casnewydd ac, yn gyfnewid am hyn, mae’n cynnig pecyn buddion deniadol.

Lawrlwythwch polisi cyflog a gwobrwyo y Cyngor  (pdf) 

Hunanwasanaeth Cyflogeion

Dylai cyflogeion Cyngor Dinas Casnewydd fewngofnodi i HC yma

Swyddi gwag

Gweld yr holl swyddi

Chwilio am swyddi penodol

Creu hysbysiadau swyddi

Gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

Swyddi Casnewydd Fyw

Darllenwch yr arweiniad ar wneud cais cyn cyflwyno eich cais am swydd.

Wedi cofrestru eisoes?

Adalw ffurflen gais sydd wedi ei llenwi’n rhannol

Swyddi dros dro

Mae’r Cyngor yn recriwtio staff i ymuno â’r tîm dros dro weithiau, gan gynnwys cynorthwywyr domestig a gofal o fewn gwasanaethau cymdeithasol.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer un o’r swyddi hyn, gallwn gymryd eich manylion a’u cadw nes bydd swyddi gwag yn codi.

Cyflwynwch eich manylion ar y dudalen recriwtio dros dro

Cymorth

I gael cymorth i lenwi ffurflen gais ar-lein, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gytuno ar amser addas i chi ffonio a chael cymorth.

Gallai fod yn ddefnyddiol paratoi ychydig o wybodaeth cyn eich ymweliad, fel dyddiadau swyddi blaenorol, cymwysterau a thystiolaeth o pam yr ydych yn bodloni meini prawf y swydd.

Gadewch ddigonedd o amser cyn y dyddiad cau i lenwi eich ffurflen gais.