Costau tirlenwi

Costau gwaredu gwastraff ar gyfer safleoedd tirlenwi Casnewydd  

  • Cyfradd cyffredinol = £94.15 fesul tunnell a ffi gât o £54.36
  • Cyfradd is = £3.00 fesul tunnell (gwastraff anadweithiol yn unig) a ffi gât o £54.36
  • Anawdurdodedig = £137 fesul tunnell

Codir isafswm ffi disgresiynol yn seiliedig ar 240k o wastraff o £43 yn cynnwys TAW i breswylwyr mewn faniau.  

 

Prisiau o 1 Ebrill 2023

Gwastraff gweithredol                                                                              Tâl Gwaredu:                    £ 65.00 y dunnell                        

Treth Dirlenwi Weithredol: £102.10 y dunnell

TAW:                                  £ 33.42 y dunnell

Cyfanswm y pris:               £200.52 y dunnell

 

Gwastraff gwyrdd

Tâl Gwaredu:                      £65.00

Treth Dirlenwi a Eithriwyd:  £00.00

TAW:                                   £13.00

Cyfanswm y pris:                £78.00 y dunnell

Codir isafswm ffi disgresiynol yn seiliedig ar 280k o wastraff o £60 yn cynnwys TAW i breswylwyr mewn faniau.

Ar gyfer ymholiadau a phrisiau masnachol, cysylltwch â [email protected]

Darllenwch Cyfraddau Treth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru