Costau tirlenwi

Costau gwaredu gwastraff ar gyfer safleoedd tirlenwi Casnewydd  

  • Cyfradd cyffredinol = £94.15 fesul tunnell a ffi gât o £54.36
  • Cyfradd is = £3.00 fesul tunnell (gwastraff anadweithiol yn unig) a ffi gât o £54.36
  • Anawdurdodedig = £137 fesul tunnell

Codir isafswm ffi disgresiynol yn seiliedig ar 240k o wastraff o £43 yn cynnwys TAW i breswylwyr mewn faniau.  

Prisiau o 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth-2021

  • Cyfradd cyffredinol = £96.70 fesul tunnell a ffi gât o £56.53 fesul tunnell
  • Cyfradd is = £3.10 fesul tunnell (gwastraff anadweithiol yn unig) a ffi gât o £56.53 fesul tunnell
  • Anawdurdodedig = £137 fesul tunnell

Codir isafswm ffi disgresiynol yn seiliedig ar 260k o wastraff o £50 yn cynnwys TAW i breswylwyr mewn faniau.

Ar gyfer ymholiadau a phrisiau masnachol, cysylltwch â robert.hughes@newport.gov.uk

Darllenwch Cyfraddau Treth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru