Siop y Domen

 

 • Ailagorodd Siop y Domen ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9am - 4pm.
 • Nid oes angen apwyntiad - ond mae’n rhaid i chi gadw lle o hyd i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).
 • Os oes gennych apwyntiad i ymweld â'r CAGC gallwch ymweld â Siop y Domen ar ôl ymweld â'r CAGC
 • Dilynwch y mesurau a'r arwyddion ymbellhau cymdeithasol ar y safle
 • Ni all fwy na chwe pherson fod yn Siop y Domen ar yr un pryd
 • Byddwch yn barod i giwio y tu allan i'r siop
 • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo wrth fynedfa'r siop
 • Dilynwch y system unffordd yn y siop
 • Talwch gyda cherdyn os oes modd er mwyn trin cyn lleied o arian â phosibl
 • Bydd eitemau a roddir i Siop y Domen yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 48 awr
 • Dilynwch arweiniad a chyfarwyddiadau'r staff bob amser

Croeso nôl, mwynhewch eich ymweliad!


Mae Siop y Domen wedi’i lleoli yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Casnewydd ac mae'n cael ei rhedeg gan Wastesavers.   

Mae eitemau amldro sy'n rhy dda i'w taflu yn cael eu glanhau a'u paratoi'n barod i'w gwerthu.  

Mae'r siop yn gwerthu dodrefn, nwyddau cartref, bric-a-brac, beiciau, clybiau golff a gêmau, ac mae’r stoc yn cael ei hadnewyddu'n wythnosol. Oes angen dodrefn arnoch neu rywbeth i helpu gyda hobi? Galwch draw! 

Cadwch lygad ar Facebook a Twitter am eitemau arbennig sydd ar gael yn y siop. 

TRA124744 08/09/2020