Trwyddedau i Ymwelwyr

Mae trwyddedau ar gyfer ffrindiau a pherthnasau sy'n ymweld â chi ar gael am £1.20 y dydd naill ai'n unigol neu mewn llyfrau o 10.

Gwnewch gais ar-lein am drwyddedau parcio ymwelwyr

Gallwch brynu trwyddedau i ymwelwyr o'r Orsaf Wybodaeth, lle gallwch gyfnewid trwyddedau i ymwelwyr sydd wedi dod i ben hefyd. 

Bydd angen dod â thystiolaeth o fanylion preswyl y sawl sy'n croesawu ymwelwyr. 

Gellir prynu uchafswm o 3 llyfr o 10 trwydded i ymwelwyr mewn blwyddyn.