Trwyddedau i Ymwelwyr

 

Mae trwyddedau ar gyfer ffrindiau a pherthnasau sy'n ymweld â chi ar gael am £1.25 y dydd naill ai'n unigol neu mewn llyfrau o 10.

Gwnewch gais ar-lein am drwyddedau parcio ymwelwyr

The Information Station is closed due to Covid restrictions, applications must be made online.

If you are unable to apply online please email info@newport.gov.uk or telephone (01633) 656656 to discuss options. 

Trwyddedau newydd

Mae gan breswylwyr tan 31 Mawrth 2021 i gael trwyddedau newydd yn lle trwyddedau parcio ymwelwyr sydd wedi dod i ben.

Dychwelwch hen lyfrynnau gyda'ch enw a'ch cyfeiriad drwy'r post i Gyngor Dinas Casnewydd, Trwyddedau Parcio, Gorsaf Wybodaeth, Casnewydd, NP20 4AX. Bydd un newydd yn cael ei chyhoeddi cyn gynted â phosibl.

 

Bydd angen dod â thystiolaeth o fanylion preswyl y sawl sy'n croesawu ymwelwyr. 

Gellir prynu uchafswm o 3 llyfr o 10 trwydded i ymwelwyr mewn blwyddyn.