Parcio i Breswylwyr

Covid-19: rhaid gwneud ceisiadau am drwyddedau parcio i breswylwyr ar-lein.

Gan na allwn gyflwyno llythyrau yn atgoffa preswylwyr i adnewyddu eu trwyddedau parcio ar hyn o bryd, gwiriwch ddyddiad gorffen eich trwydded parcio preswylydd a chaniatewch 10 diwrnod gwaith i brosesu ceisiadau.

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 os oes gennych unrhyw ymholiadau.


Replacement permits

Residents now have until 31 March 2021 to replace expired visitors parking permits.

Please return expired booklets along with your name and address via post to Newport City Council, Parking Permits, Information Station, Newport, NP20 4AX. Replacements will be issued as soon as possible.

Cynlluniau parcio i breswylwyr

Gall y cynlluniau hyn helpu preswylwyr i ddod o hyd i leoedd parcio ger eu cartrefi a gellir defnyddio trwyddedau parcio preswylwyr.

Trwyddedau parcio

Gellir rhoi hyd at ddwy drwydded fesul aelwyd er y gellir lleihau hyn lle mae capasiti parcio ar y stryd yn gyfyngedig.

Mae'r strydoedd canlynol wedi'u cyfyngu i un drwydded parcio fesul cartref:

Kensington Grove - Parth KE (pdf)

Keynsham Avenue - Parth A2 (pdf)

York Place - Parth YP (pdf)

Locke Street, Rose Street, Lucas Street, Queens Hill Road - Parth S1 (pdf)

Gellir defnyddio trwyddedau parcio i breswylwyr ar gyfer ceir, beiciau modur a faniau dan 1524 kg o bwysau heb lwyth.  

Rhaid arddangos trwyddedau'n glir a'u gosod dim ond wrth barcio ar y briffordd.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein