Gwneud cais am drwydded neu Adnewyddu trwydded

Pris trwydded yw £30.00 y flwyddyn fesul cerbyd.

Gallwch wneud cais amdanynt ar-lein neu yn bersonol yng Ngorsaf Gwybodaeth Casnewydd.

Ceir cwmni

Bydd rhaid i bobl sy'n gwneud cais am drwydded ar gyfer car cwmni ddod â llythyr ar bapur y cwmni, yn cynnwys manylion gwneuthuriad, model a rhif cofrestru'r car, ynghyd ag enw a chyfeiriad y gyrrwr.

Gwneud cais am drwydded parcio newydd neu adnewyddu trwydded parcio ar-lein 

Gallwch hefyd adnewyddu'ch trwydded yn yr Orsaf Wybodaeth (manylion isod), gan ddod â'r canlynol gyda chi:

  • y llythyr adnewyddu
  • tystiolaeth ddiweddar o gyfeiriad
  • naill ai eich llyfr log neu fanylion yswiriant

Gwneud cais yn bersonol

Os byddai'n well gennych wneud cais yn bersonol yn yr Orsaf Wybodaeth, dewch â'r canlynol gyda chi:

  • tystiolaeth o'ch cyfeiriad, fel bil cyfleustodau neu fil y dreth gyngor sy'n gyfredol, cynnig morgais, cynnig cyfreithwyr neu gytundeb tenantiaeth
  • dogfen gofrestru'r cerbyd neu ddogfen yswiriant (rhaid iddi ddangos cyfeiriad yr ymgeisydd y mae'r drwydded yn cyfateb iddo) neu bapur ceidwad newydd. Os prynwyd cerbyd yn ddiweddar, bydd trwydded dros dro yn cael ei chyhoeddi am fis hyd nes bod dogfen gofrestru'r cerbyd yn cyrraedd
  • bydd uchafswm o ddwy drwydded dros dro yn cael eu rhoi fesul cerbyd

Lawrlwythwch ffurflen gais am drwydded parcio i breswylydd (pdf), a'i llenwi a'i llofnodi fel y gellir rhoi eich trwydded ar unwaith.