• Gwelliannau i lwybr tynnu'r gamlas

  Gwelliannau i lwybr tynnu'r gamlas

  Mwy o wybodaeth

 • Goleuadau Stryd

  Rhoi gwybod am broblem

  Mwy o wybodaeth

 • Caniatâd cynllunio

  Bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer pob math o waith adeiladu, peirianegol neu fwyngloddio neu newid defnydd adeilad neu dir oni bai bod y gwaith yn ddatblygiad a ganiateir o fewn deddfwriaeth gynllunio.

  Mwy o wybodaeth