• Cysylltwyr Cymunedol

  Gall Cysylltwyr Cymunedol helpu pobl sy'n byw yng Nghasnewydd i gael gwybod beth sy'n digwydd yn lleol a sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol

  Mwy o wybodaeth

 • Graeanu

  View gritting routes and your nearest gritting bin

  Mwy o wybodaeth

 • Dyddiadau'r Tymor

  School term dates and holidays

  Mwy o wybodaeth