Talu am rywbeth

Cofrestrwch i dalu'r dreth gyngor ac ardrethi busnes trwy Ddebyd Uniongyrchol - gwnewch yn siwr bod gennych eich cyfeirnod 8 digid ar gyfer y dreth gyngor neu ardrethi busnes wrth law, yn ogystal â manylion eich cyfrif banc.

Bydd angen cerdyn debyd neu un o'r prif gardiau credyd arnoch chi.

Taliadau ar-lein diogel

 • Talu ardrethi busnes
 • Talu dirwyon parcio
 • Talu'r dreth gyngor
 • Talu am gael gostwng cwrbyn
 • Talu hysbysiad cosb benodedig
 • Talu gordaliadau budd-dal tai
 • Talu taliadau amhreswyl y gwasanaethau cymdeithasol

Gweld pob taliad ar-lein

Hefyd, gallwch dalu biliau penodol y cyngor: 

 • yn bersonol gan ddefnyddio arian parod mewn unrhyw siop yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig gwasanaeth PayPoint, ar yr amod bod gennych fil neu ddogfen â chod bar unigryw sy'n dangos beth yw eich cyfrif
 • yn bersonol gan ddefnyddio arian parod, siec a cherdyn mewn unrhyw Swyddfa Bost yn y DU
 • dros y ffôn
 • drwy'r post

Heb weld yr hyn rydych chi'n chwilio amdano?

Dewiswch weld pob ffurflen ar-lein neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd trwy e-bost, ar y ffôn neu'n bersonol.