Gofyn am rywbeth

Gofynnwch am wasanaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd trwy ddefnyddio'r ffurflenni isod:

  • Blychau neu fagiau ailgylchu
  • Trefnu a thalu am gasglu eitem swmpus
  • Gostwng cwrbyn
  • Glanhau strydoedd
  • Holi ynghylch maethu
  • Holi ynghylch mabwysiadu
  • Trefnu apwyntiad i gofrestru genedigaeth
  • Cymorth gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu niwsans sŵn

 

Heb weld yr hyn rydych chi'n chwilio amdano?

Gweld pob gwasanaeth ar-lein

Gallwch gysylltu â'r cyngor drwy e-bost, dros yn ffôn neu'n bersonol.