Materion Casnewydd

Newport-Matters-December-2015_page_001

Materion Casnewydd yw papur newyddion y cyngor ar gyfer trigolion Casnewydd ac fe'i dosberthir i gartrefi a busnesau ar draws y ddinas.

Heb gael Materion Casnewydd?

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd ac nid ydych yn cael copi, llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni. 

Rhoi gwybod os nad ydych yn cael Materion Casnewydd

Cofiwch - Os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth dewis post, lle'r ydych yn atal eitemau sydd heb eu cyfeirio'n benodol rhag cael eu danfon, efallai na fyddwch yn derbyn Materion Casnewydd.

I holi am hysbysebu ym Materion Casnewydd anfonwch e-bost at newport.matters@newport.gov.uk.  

Dysgwch ragor am gostau cynhyrchu Materion Casnewydd 

Rhifynnau diweddar o Materion Casnewydd
Mawrth 2017

Newyddion am Fargen Ddinesig yn dod â buddsoddiad o £1.2 biliwn, etholiadau'r cyngor ym Mai, dedfrydu gang am werthu sigaréts yn anghyfreithlon, Velothon a Chynghrair y Pencampwyr.

Darllenwch rifyn Mawrth 2017 drwy Youblisher

Lawrlwytho Materion Casnewydd Mawrth 2017 (pdf)
Ionawr 2017

Cynlluniau cyffrous ar gyfer dyfodol Casnewydd, Cadw nwyddau ffug o Gasnewydd yn targedu nwyddau ffug, busnesau newydd yn agor yn y ddinas, llysgenhadon yn rhoi gwybod am y gwaith da.

Darllenwch rifyn Ionawr 2017 drwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd Ionawr 2017 (pdf)
Tachwedd 2016

Newidiadau i wasanaethau ailgylchu, ymgyrch Rydyn ni'n cefnogi Casnewydd, digwyddiadau'r Nadolig, pam mae mynychu'r ysgol yn bwysig.

Darllenwch rifyn Tachwedd 2016 drwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd Tachwedd 2016 (pdf)
Medi 2016

Lansio ymgyrch Ymfalchïo yng Nghasnewydd, Gŵyl Fwyd Casnewydd - yn fwy ac yn well yn 2016, sut rydym yn creu Dinas Ddigidol.

Darllenwch rifyn Medi 2016 drwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd Medi 2016 (pdf)
Gorffennaf 2016

Adeiladu'r nifer uchaf erioed o gartrefi yng Nghasnewydd, y Cyngor yn croesawu Arweinydd a Maer newydd, ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg i'r ddinas.

Darllenwch rifyn Gorffennaf 2016 drwy Yudu

Lawrlwytho Materion Casnewydd Gorffennaf 2016 (pdf)
Mai 2016

Y rhifyn dwyieithog cyntaf, Casnewydd yn elwa o fuddion bargen ddinesig, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ildio'i swydd.

Darllenwch rifyn Mai 2016 drwy Yudu

Lawrlwytho 

Materion Casnewydd Mai 2016 (pdf) 

Mawrth 2016

Gŵyl Fwyd Casnewydd i ddychwelyd, cytuno ar y gyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, cefnogi'n lluoedd arfog a newyddion am etholiadau Mai 2016.

Darllenwch rifyn Mawrth 2016 drwy Yudu.

Lawrlwytho Newport Matters Mawrth 2016 (pdf)
Ionawr 2016

Dweud eich dweud ar y cynigion am arbedion cyllidebol, agor gorsaf fysiau newydd yn Friars Walk, gwobrau aur i atyniadau Casnewydd.

Darllenwch rifyn January 2016 edition via Yudu.

Lawrlwytho Newport Matters Ionawr 2016 (pdf)
Rhagfyr 2015

Agor Friars Walk, maes chwarae newydd i Fasaleg, Gwastadeddau Gwent yn ennill arian Loteri, paratoadau cyllideb y cyngor.

Darllenwch rifyn December 2015 edition via Yudu.

Lawrlwytho Newport Matters Rhagfyr 2015 (pdf)
Medi 2015

Dyfodol llewyrchus i ganol y ddinas, cyffro'n cynyddu wrth nesáu at agor Friars Walk. 

Lawrlwytho Newport Matters Medi 2015 (pdf)
Gorffennaf 2015

Siopau newydd yn ymuno â Friars Walk, Casnewydd sy'n ystyriol o Ddementia, Gŵyl Fwyd yn prysur agosáu a'r Velothon wrth ei fodd â'n dinas

Lawrlwytho Newport Matters Gorffennaf 2015 (pdf)
Mai 2015

Gweithwyr y cyngor yn arwyr, Friars Walk, Academi Dysgu Seiliedig ar Waith, Siop Ail Gyfle a beth sy' mlaen yng Nghasnewydd.

Lawrlwytho Newport Matters Mai 2015 (pdf)
Mawrth 2015 Friars Walk yn agor ym mis Tachwedd, gwneud yn siwr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, prosiect atgofion cymuned, digwyddiadau.  Lawrlwytho Newport Matters Mawrth 2015 (pdf) 
Ionawr 2015 Diolch i drigolion am eu barn am y gyllideb, cydnabod ysgolion am eu gwaith gyda theuluoedd, hwyl hanner tymor mis Chwefror, cyfrif y diwrnodau cyn yr hanner marathon, digwyddiadau.  Lawrlwytho Newport Matters Ionawr 2015 (pdf)
Tachwedd 2014 Her cyllideb Casnewydd, cyfrif y diwrnodau cyn y Nadolig, y newyddion diweddaraf am ailddatblygu, erthygl ar gymorth i fusnesau, atodiad ar y Siartwyr, digwyddiadau.  Lawrlwytho Newport Matters Tachwedd 2014 (pdf)
Medi 2014 Sefyllfa ddiweddaraf y gyllideb, delweddau o uwch-gynhadledd Nato, newyddion am ailddatblygu, ymgyrch Rhubanau Gwyn, Gŵyl Fwyd Casnewydd, digwyddiadau. Lawrlwytho Newport Matters Medi 2014 (pdf)
Gorffennaf 2014 Cynlluniau ar gyfer uwch-gynhadledd Nato, diweddariad ynghylch canol y ddinas, cwrdd â'r Maer, hwyl yn ystod y gwyliau, digwyddiadau cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf, cyrsiau dysgu yn y gymuned, digwyddiadau. Lawrlwytho Newport Matters Gorffennaf 2014 (pdf)
Mai 2014 Datblygiad y ddinas yn camu ymlaen, cymorth i fusnesau, noddwyr yr ŵyl fwyd, Big Splash 2014, paratoadau ar gyfer uwch-gynhadledd Nato, diweddariad ar ailgylchu, digwyddiadau.  Lawrlwytho Newport Matters Mai 2014 (pdf)