Parklands

Cyngor Dinas Casnewydd sy’n rhedeg Cartref Preswyl Parklands i roi gwasanaethau gofal preswyl i hyd at 26 dyn a menyw 60 oed a hŷn.  

Mae Parklands yn ardal Malpas, yn agos at siopau a fferyllydd lleol. Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn mynd i ganol dinas Casnewydd.

Mae gerddi cymen i’r cartref, gyda phatios a thŷ gwydr a sied botio i’r rhai sy’n hoffi garddio. Mae digon o le i eistedd ac ymlacio a mwynhau’r golygfeydd o Dwmbarlwm a’r ardal o amgylch.

Adeilad deulawr yw Parklands ac mae grisiau neu lifft i gyrraedd yr ail lawr.  

Cyfleusterau

  • 26 ystafell wely – mae 16 ar gyfer gofal preswyl tymor hir, defnyddir 10 ar gyfer gofal canolraddol tymor byr.
  • Mae Parklands yn darparu gofal ar gyfer yr henoed, pobl sy’n fregus yn gorfforol, â rhai problemau iechyd meddwl, dementia lefel isel, ail-alluogi.
  • Nid oes gofal nyrsio. 

Cysylltu    

Cartref Preswyl Parklands, Blackett Avenue, Malpas, Casnewydd NP20 6NH  

E-bost:  parklands@newport.gov.uk 

Ffôn: (01633) 821249