Dirwyon parcio

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn delio â dirwyon am droseddau parcio mewn meysydd parcio i fusnesau, meysydd parcio aml-lawr a meysydd parcio arferol sydd ym mherchenogaeth y cyngor.

Cost dirwyon ar gyfer troseddau talu ac arddangos yw £35 os byddant yn cael eu talu o fewn 10 niwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) o’r drosedd, a £70 wedi hynny

Cost dirwyon a roddir mewn ardaloedd trwyddedau busnes yw £70 ac nid oes cyfnod o ostyngiad yn cael ei gynnig. 

Talu dirwy parcio ar-lein

Gallwch dalu yn bersonol yn yr Orsaf Wybodaeth hefyd neu anfon siec neu orchymyn post gyda rhif eich Hysbysiad Taliad Atodol (ECN) a’ch enw a’ch cyfeiriad wedi’u hysgrifennu ar y cefn.

Rhaid i’r taliad gyrraedd cyn pen 10 niwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) o roi’r ddirwy.

Apeliadau

Ysgrifennwch i Gyngor Dinas Casnewydd o fewn 7 diwrnod gwaith o’r drosedd, gan gynnwys eich new a’ch cyfeiriad llawn a rhif eich ECN.

Rhaid i’ch apêl gynnwys tystiolaeth sy’n esbonio pam y gwnaethoch barcio’n groes i reoliadau parcio. 

Cysylltu

Cysylltwch â’r tîm meysydd parcio yng Nghyngor Dinas Casnewydd 

Heddlu Gwent sy’n delio â’r holl ddirwyon parcio eraill sy’n gysylltiedig â’r ffordd fawr.