Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth gyda’r cyngor, yn gwella cylchfan Cyffordd 28 Parc Tredegar yr M4, cylchfan A467 Basaleg, a Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol cylchfan Pont Ebwy.

Y nod yw cynyddu faint o draffig all deithio drwy’r cylchfannau hyn ac felly lleihau oedi ar yr M4, A48, A467 a’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol, a gwneud y cyffyrdd hyn yn fwy diogel.

Gweld yr amserlen waith (pdf) a’r llwybrau eraill (pdf) i’w defnyddio pan fo heolydd ar gau.

Awst 2018 – trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ffoniwch 0845 6002664 neu e-bostiwch Hannah.Lewis@costain.com os oes gennych gwestiynau.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

TRA89039 03/08/2018