Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Gwaith sylweddol i waredu coed anniogel yn cau ffordd

Mae arolwg diweddar wedi dangos bod angen gwneud gwaith brys i gwympo nifer sylweddol o goed aeddfed ar hyd rhan o Caerleon Road oherwydd y clefyd gwywo difrifol ar goed ynn

Bydd yn hanfodol cau darn o’r ffordd yn gyfan gwbl i gerddwyr, beicwyr a cherbydau am resymau diogelwch tra bo'r gwaith mawr hwn yn cael ei wneud gan gontractwyr arbenigol.

Dim ond mynediad dan reolaeth i eiddo o fewn yr ardal ar gau a ganiateir drwy gydol y project, y disgwylir iddo bara tua 50 diwrnod.

Bydd llwybrau dargyfeirio ar gyfer y rhan fwyaf o gerbydau ar hyd New Road, Belmont Hill, Royal Oak Hill, Chepstow Road, Clarence Place, cylchfan Old Green a'r A4042 ond bydd cerbydau trwm yn defnyddio'r B4236, Ponthir, Llanfrechfa a'r A4042.

Darganfod mwy.

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

TRA106786 15/8/2019