Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Cau Ffordd Caerllion: Cwympo coed ynn

Dydd Llun 28 Medi - canol Tachwedd 2020

Mae angen gwneud gwaith brys i gwympo nifer sylweddol o goed aeddfed ar hyd rhan o Ffordd Caerllion oherwydd y clefyd (Chalara) coed ynn. 

Mae’n rhaid cau darn o'r ffordd yn llawn i gerddwyr, beicwyr a cherbydau am resymau diogelwch tra bo'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan gontractwyr arbenigol.

Caniateir mynediad wedi'i reoli i eiddo yn yr ardal sydd ar gau. 

Bydd llwybrau gwyro ar gyfer y rhan fwyaf o gerbydau ar hyd New Road, Belmont Hill, Royal Oak Hill, Chepstow Road, Clarence Place, cylchfan Old Green a'r A4042 ond bydd cerbydau trwm yn defnyddio'r B4236, Ponthir, Llanfrechfa a'r A4042.

Lawrlwythwch ddiagram syml o wyriadau Ffordd Caerllion (pdf)

Lawrlwythwch fap manwl o wyriadau traffig Ffordd Caerllion (pdf)

Cliciwch yma am fanylion gwyriadau Bws Casnewydd.

Darllenwch ein datganiad llawn am fwy o wybodaeth.

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

TRA125604 28/09/2020