Trwyddedau'r ffordd fawr a cheisiadau

Lawrlwythwch ffurflenni a gwnewch gais am drwyddedau stryd a ffordd fawr, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau ac offer i’w rhoi dros ffordd fawr.  

Cais o dan A171 i gloddio’r ffordd fawr (pdf)

Pecyn cais am drwydded cynhwysydd (pdf)

Cais am drwydded ar gyfer offer i’w rhoi dros ffordd fawr (pdf)

Cais i neilltuo gofod y ffordd fawr  (pdf)

Gwneud cais ar-lein am drwydded sgaffaldiau neu hysbysfwrdd

Cais am drwydded ar gyfer gwaith stryd o dan Adran 50 (pdf)

Cais am drwydded sgip (pdf)