Parcio i bobl anabl

Gall mannau parcio i bobl anabl gael eu defnyddio gan unrhyw un sydd â Bathodyn Glas - nid oes gan yr ymgeisydd gwreiddiol ei ddefnydd unigol ei hun ar y man parcio.

Nid oes mannau parcio i bobl anabl ar gael ym mhob maes parcio. 

Costau parcio i bobl anabl

Mewn meysydd parcio talu ac arddangos, mae parcio ar gael am ddim i yrwyr anabl, ar yr amod bod y bathodyn glas a'r cloc i'w gweld.

Mewn meysydd parcio aml-lawr, rhaid i rywun â bathodyn glas dalu'r costau parcio arferol.

Mannau parcio i bobl anabl yng nghanol y ddinas

Parcio mewn ardaloedd parcio lle mae'n rhaid cael trwydded preswylydd

Dylai deiliaid bathodyn glas wneud yn siwr bod cloc y ddisg barcio bob amser i'w weld.

  • ardaloedd i ddeiliaid trwydded preswylydd yn unig: Gall deiliaid bathodyn glas barcio yn yr ardaloedd hyn am uchafswm o 3 awr, h.y. fel ar gyfer parcio ar linellau melyn dwbl, ar yr amod nad ydynt yn achosi rhwystr.
  • ardaloedd lle mae aros wedi'i gyfyngu rhwng oriau penodol ac eithrio i ddeiliaid trwyddedau preswylydd: nid oes cyfyngiad ar amser aros i ddeiliaid bathodyn glas 

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd am ragor o wybodaeth.