Parcio i bobl anabl

Gall mannau parcio i bobl anabl gael eu defnyddio gan unrhyw un sydd â Bathodyn Glas - nid oes gan yr ymgeisydd gwreiddiol ei ddefnydd unigol ei hun ar y man parcio.

Nid oes mannau parcio i bobl anabl ar gael ym mhob maes parcio. 

Costau parcio i bobl anabl

Mewn meysydd parcio talu ac arddangos, mae parcio ar gael am ddim i yrwyr anabl, ar yr amod bod y bathodyn glas a'r cloc i'w gweld.

Mewn meysydd parcio aml-lawr, rhaid i rywun â bathodyn glas dalu'r costau parcio arferol.

Mannau parcio i bobl anabl yng nghanol y ddinas

Ni chaniateir i ddeiliad Bathodynnau Glas barcio yn y mannau parcio i breswylwyr

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd am ragor o wybodaeth.