Marchnad Casnewydd

Mae Marchnad Casnewydd yn cynnig cigyddion penigamp, ffrwythau a llysiau ffres, becysiau, dillad, anrhegion, cardiau a mwy ac mae wedi bod yn ganolog i fywyd Casnewydd am bron i 150 o flynyddoedd.

Christmas 2019 opening hours

  • Christmas Eve (Tuesday 24 December): 8am – 4pm
  • Christmas Day (Wednesday 25 December): closed
  • Boxing Day (Thursday 26 December): closed
  • Friday 27 December: 8am - 5pm
  • Saturday 28 December: 8am – 5pm
  • Monday 30 December: 8am – 5pm
  • Tuesday 31 December: 8am – 4pm

Rhent

A oeddech chi’n gwybod y gallwch rentu gofod ym Marchnad Casnewydd am gyn lleied â £10 y dydd?

Dod o hyd i Stondinau ac Unedau Marchnad i'w rhentu

Bydd gofyn gwirio eich credyd personol a phwy ydych cyn i’ch cais gael ei ystyried.

Caiff stondinau eu rhentu ar drwydded wythnosol a’r rhent yn daladwy bob wythnos. 

Gall tîm gwasanaethau busnes Cyngor Dinas Casnewydd helpu gyda chymorth a chyngor am ddim.

Gellir llogi oriel llawr uchaf y farchnad ar gyfer digwyddiadau, cysylltwch â ni. 

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn, 9am i 5pm.

 Mae masnachwyr a stondinau unigol yn gweithredu ar oriau gwahanol felly gwiriwch i osgoi siom os ydych yn chwilio am stondin penodol.

Cyfarwyddiadau a pharcio

Mae’r farchnad yn bum munud o gerdded o’r orsaf reilffordd a’r bysiau.

Gellir parcio car am hyd at 3 awr ym meysydd parcio'r Cyngor am £2 yn unig

I gael y newyddion diweddaraf dilynwch y Cyngor ar Twitter @NewportCouncil neu ewch i dudalen Facebook y Farchnad.

Cysylltu 

Newport Norse Property Services, Telford Depot, Telford Street, Casnewydd NP19 0ES

E-bost Property.services@newportnorse.co.uk

Ffôn: (01633) 240450