Mabwysiadu

WELSH Adoption events 2019

Mabwysiadu yw'r broses pan fydd plant sy'n methu byw gyda'u rhieni genedigol yn dod i fyw gyda chi ac yn dod yn aelodau cyfreithiol o'ch teulu, fel petai'r plant wedi'u geni i chi.

Ar ôl i Orchymyn Mabwysiadu gael ei wneud, ni fydd gan rieni genedigol y plentyn unrhyw hawliau cyfreithiol (cyfrifoldeb rhiant) pellach dros y plentyn. 


Mae'r holl blant sydd angen cael eu mabwysiadu yn y Deyrnas Unedig yng ngofal awdurdodau lleol a bydd bron pob un ohonyn nhw'n byw mewn cartrefi maeth dros dro tra byddant yn aros i'r cartref mabwysiadu cywir gael ei ddarganfod.

Gan amlaf, bydd rhyw fath o gyswllt mabwysiadu gydag aelodau'r teulu genedigol, naill ai cyswllt wyneb yn wyneb neu drwy lythyron sy'n cael eu cyfnewid trwy weithwyr cymdeithasol, er mwyn cadw manylion y teulu mabwysiadu yn gyfrinachol.

Asiantaethau mabwysiadu

Er mwyn mabwysiadu, mae'n rhaid i chi gael eich cymeradwyo gan asiantaeth fabwysiadu.

Mae pob awdurdod lleol yn gweithredu fel asiantaeth fabwysiadu ac mae asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol yn bodoli hefyd.

Mae'r asiantaethau'n cymeradwyo teuluoedd yn fabwysiadwyr, ond nid oes ganddynt unrhyw blant i'w gosod.

Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru (SEWAS)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhan o Wasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru (SEWAS) sy'n delio â mabwysiadu.

Mae mabwysiadu gan lysrieni yn broses wahanol ond mae'n cynnwys SEWAS hefyd.

Cysylltu

Y Tîm Mabwysiadu, 2il Lawr, Bloc B, Tŷ Mamheilad, Ystâd Parc Mamheilad, Mamheilad, Pont-y-pŵl, Torfaen. NP4 0HZ
Ffôn: (01495) 355766
E-bost: adoption@blaenau-gwent.gov.uk