Lluoedd arfog

Armed Forces Covenant Gold_2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda phartneriaid o wasanaethau cyhoeddus, elusennau a sefydliadau cymunedol eraill i gefnogi cymuned y lluoedd arfog.

Os ydych yn gwasanaethu neu’n gyn aelod o’r lluoedd arfog, gallwn gynnig cymorth a gwybodaeth.

Cyngor a chymorth 

Cyfamod cymunedol y Lluoedd Arfog

Lluoedd Arfog Cyfamod

Nofio am ddim 

...ar gael ym mhob pwll nofio Casnewydd Fyw i ddynion a menywod cymwys sydd yn/arfer bod yn y lluoedd arfog.

Gwasanaeth disgownt amddiffyn

...y gwasanaeth disgownt swyddogol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer y lluoedd arfog, cyn filwyr a’r gymuned lluoedd arfog